close
check_circle_outline SNELLE LEVERTIJDEN check_circle_outline BESPAAR TOT 50% check_circle_outline HOGE KWALITEIT check_circle_outline GRATIS VERZENDING VANAF € 80
mail info@shirttuning.nl

Herroeping

Het is verbruikers toegestaan gebruik te maken van het volgende herroepingsrecht. Verbruiker is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling voltrekt met het oog op doelstellingen die hoofdzakelijk noch tot zijn commerciële, noch tot zijn zelfstandige beroepsactiviteit gerekend kunnen worden:

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten tot levering van waren die niet geprefabriceerd zijn en voor de fabricatie waarvan een individuele keuze of bestemming vanwege de verbruiker beslissend is, of die ondubbelzinnig op de persoonlijke behoeften van de verbruiker afgestemd zijn.

A/ Instructies voor herroeping

U hebt het recht binnen de veertien dagen, en zonder hiervoor redenen aan te geven, deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de transporteur is, de laatste koopwaar in bezit genomen heeft / hebben.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons:

MBS e-commerce s.r.o.
Pražská 3259
415 01 Teplice
Tsjechische Republiek
E-Mail: info@shirttuning.nl

door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. een via de post verzonden brief, fax of e-mail) informeren over uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het aflopen van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, zijn wij verplicht u alle betalingen die we van u ontvangen hebben, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die het gevolg waren van uw keuze voor een andere manier van leveren dan de door ons aangeboden, goedkope standaardlevering), onverwijld en ten laatste binnen de veertien dagen terug te betalen vanaf de dag waarop de mededeling betreffende uw herroeping van dit verdrag bij ons aangekomen is. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betalingsmethode die u bij de oorspronkelijke transactie aangewend heeft, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u overeengekomen werd. In geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten aangerekend worden. Wij kunnen de terugbetaling weigeren zolang we de koopwaar niet terug ontvangen hebben of zolang u niet aangetoond heeft dat u de koopwaar teruggestuurd heeft, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U bent verplicht de koopwaar onverwijld en in elk geval ten laatste binnen de veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst ingelicht hebt, naar ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn werd gerespecteerd wanneer u de koopwaar vóór het aflopen van de termijn van veertien dagen verzendt.

De directe kosten van het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening.

U bent slechts aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de goederen wanneer die het gevolg is van gebruik dat verder ging dan nodig was om de aard, de eigenschappen en het functioneren van de goederen te controleren.

Einde van de herroepingsinstructies

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten tot levering van waren die niet geprefabriceerd zijn en voor de fabricatie waarvan een individuele keuze of bestemming vanwege de verbruiker beslissend is, of die ondubbelzinnig op de persoonlijke behoeften van de verbruiker afgestemd zijn.

In de volgende gevallen kunt u de overeenkomst niet herroepen:

  • bij overeenkomsten tot levering van koopwaar (bv. T-shirts) die niet geprefabriceerd werd en voor de fabricatie waarvan een individuele keuze of bestemming vanwege de verbruiker beslissend is,
  • ­-bij overeenkomsten die ondubbelzinnig op uw persoonlijke behoeften afgestemd zijn (bv. T-shirts met persoonlijke teksten of motieven).

Algemene instructies voor terugzending

  1. Gelieve beschadiging en verontreiniging van de koopwaar te vermijden. Gelieve ons de koopwaar, indien mogelijk, terug te sturen in de originele verpakking en met alle accessoires en verpakkingsbestanddelen. Gebruik eventueel een beschermende secundaire verpakking. Wanneer u niet meer in het bezit bent van de originele verpakking, gelieve dan via een geschikte verpakking te zorgen voor voldoende bescherming tegen transportschade.
  2. Bij niet-gefrankeerde terugzendingen behouden wij ons het recht voor eventuele portokosten te verrekenen in de te restitueren koopprijs.

Gelieve er rekening mee te houden dat bovengenoemde cijfers 1-2 geen voorwaarde zijn voor een effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

B/ Herroepingsformulier

Modelformulier voor herroeping

Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dan dit formulier in te vullen en ons terug te sturen:

MBS e-commerce s.r.o.
Pražská 3259
415 01 Teplice
Tsjechische Republiek
E-Mail: info@shirttuning.nl

Hierbij herroep(en) ik / wij de door mij / ons afgesloten overeenkomst betreffende de aankoop van volgende waren / de verlening van volgende diensten:

..............................................................................................

..............................................................................................
(Naam van de koopwaar, ev. bestelnummer en prijs)

Koopwaar besteld op:

..............................................................................................Datum

Koopwaar ontvangen op:

..............................................................................................Datum

Naam en adres van de verbruiker

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................
Datum

..............................................................................................
Handtekening van de klant (slechts bij schriftelijke herroeping)